RODITELJI
ulaz

STRU?NJACI
ulaz

USLUGE
ulaz

Jeste li znali...

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Sva djeca s Downovim sindromom prolaze kroz jednake razvojne etape kao i djeca urednog razvoja, samo je njihov ulazak u pojedinu etapu neto sporiji i kasniji, a ostanak na pojedinoj etapi razvoja neto dulji.

1

Djeca se ra?aju sa 100 do 200 bilijuna stanica u mozgu.

1

U?estalost cerebralne paralize se gotovo ne mijenja od devedesetih godina, a broj djece s razli?itim teko?ama u?enja se pove?ava.

1

Oko 10% novoro?ene djece odnosi se na neurorizi?nu skupinu djece (Hrvatski registar osoba s invaliditetom).

1

Pravovremeni terapijski postupci su u?inkovitiji i isplativiji, negoli terapijski postupci koji se poduzimaju u kolskoj dobi - u trenutku kad se teko?e nagomilaju.

1

Novoro?en?e je 3/4 svoje budnosti usmjereno na maj?ino lice.

1

Od skupine djece koja dolaze na stru?nu procjenu u dobi od tri i pol godine, ?ak polovica njih (44%) jo ne govori.

1

Na podru?ju Hrvatske roditelji sve ranije uo?avaju teko?e u razvoju djeteta (u prosjeku oko 30 mjeseci), ali tek potom slijedi potraga za stru?nom pomo?i koja postaje viemjese?na ili viegodinja.

1

Uporaba geste kod djece koja kasne u jezi?no-govornome razvoju poti?e i motivira 'progovaranje'.

1

Prema iskustvima naih roditelja prvi razgovor s lije?nikom o djetetovoj dijagnozi obi?no traje izme?u jedne i dvije minute.

1

Razvoj portala omogu?ili su:

Unicef

CNFCEE

Zagreba?ka upanija

Pliva

Egmont

Lima O.I.

Metropola.hr

Metropola.hr

hep.hr

Dobrodoli na stranice E-informacijskog i referalnog centra za ranu intervenciju u djetinjstvu!Ova je stranica namijenjena roditeljima djece s neurorazvojnim rizicima ili razvojnim teko?ama i onima koji u ponaanju svog djeteta u najranijoj dobi uo?avaju znakove koji ih brinu jer moda ukazuju na razvojno odstupanje. S brigama ne treba ivjeti, njih treba razrijeiti!

Osnovni ciljevi E-centra su unaprijediti ranu podrku, skratiti roditeljska lutanja i osnaiti intuitivno roditeljstvo, a kod stru?njaka, koji rade s djecom najranije dobi i njihovim obiteljima, unaprijediti povezivanje i podi?i razinu ekspertnosti. Krajnji cilj je stvoriti uvjete za to cjelovitiji razvoj djece s razvojnim teko?ama i sretno roditeljstvo.

Na naim stranicama na?i ?ete informacije i podatke o ranoj intervenciji u djetinjstvu, a moete se i aktivno uklju?iti u traenje odgovora na svoje pitanje.

Roditelji sa sumnjom na razvojno odstupanje kod svog djeteta, kao i oni koji podiu dijete s razvojnim teko?ama, mogu sva svoja pitanja upu?ivati u internet savjetovalite te na svoju e-mail adresu dobiti stru?ni odgovor koji ?e sadravati relevantne stru?ne ?injenice i objanjenja, ali i informacije o mogu?im, obiteljskom prebivalitu najbliim, mjestima na koja se roditelj moe obratiti.

Stru?njaci imaju mogu?nost upu?ivanja profesionalno relevantnih pitanja koja se potom proslje?uju mrei volontera stru?njaka razli?itih srodnih profesija na podru?ju rane intervencije koji odgovaraju temeljem svog iskustva.


Dakle, E-informacijski i referalni centar namijenjen je obiteljima djece najranije dobi s razvojnim teko?ama ili sa sumnjom na njih, ali i stru?njacima. O tome ?ete vie saznati ve? pri prvom pritisku na 'ULAZ' koji se nalazi na vrhu stranice, jer ste tako uli u domenu namijenjenu roditeljima, odnosno stru?njacima.

Svi vai komentari i sugestije su dobrodoli! aljite ih na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .