Roditelji,
pitajte!Ne mučite se
sumnjama, zatražite
informaciju!

Roditelji
su pitali


... te njihovo
iskustvo i Vama
može pomoći.


Ovdje Vas očekuju
odabrane i znanst-
veno provjerene
informacije.


Ovdje Vas očekuju
odabrane i znanst-
veno provjerene
informacije.

Galerija
fotografijaNeka nas slike
povežu!

Jeste li znali...

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Sva djeca s Downovim sindromom prolaze kroz jednake razvojne etape kao i djeca „urednog razvoja“, samo je njihov ulazak u pojedinu etapu nešto sporiji i kasniji, a „ostanak“ na pojedinoj etapi razvoja nešto dulji.

1

Djeca se rađaju sa 100 do 200 bilijuna stanica u mozgu.

1

Učestalost  cerebralne paralize se gotovo ne mijenja od devedesetih godina, a broj djece s različitim teškoćama učenja se povećava.

1

Oko 10% novorođene djece odnosi se na neurorizičnu skupinu djece (Hrvatski registar osoba s invaliditetom).

1

Pravovremeni terapijski postupci su učinkovitiji i isplativiji, negoli terapijski postupci koji se poduzimaju u školskoj dobi - u trenutku kad se teškoće nagomilaju.

1

Novorođenče je 3/4 svoje budnosti usmjereno na majčino lice.

1

Od skupine djece koja dolaze na stručnu procjenu u dobi od tri i pol godine, čak polovica njih (44%) još ne govori.

1

Na području Hrvatske roditelji sve ranije uočavaju teškoće u razvoju djeteta (u prosjeku oko 30 mjeseci), ali tek potom slijedi potraga za stručnom pomoći koja postaje višemjesečna ili višegodišnja.

1

Uporaba geste kod djece koja kasne u jezično-govornome razvoju potiče i motivira 'progovaranje'.

1

Prema iskustvima naših roditelja prvi razgovor s liječnikom o djetetovoj dijagnozi obično traje između jedne i dvije minute.

1

Razvoj portala omogućili su:

Unicef

CNFCEE

Zagrebačka županija

Pliva

Egmont

Lima O.I.

Metropola.hr

Metropola.hr

hep.hr

Obiteljski centri | Ispis |  E-mail

Obiteljskim centrima možete se obratiti u svim situacijama kada je Vama ili Vašoj obitelji potrebna stručna pomoć i potpora - u vezi s brakom, roditeljstvom ili nošenjem sa svakodnevnim pitanjima. Obiteljski centri su ustanove koje za područja županija, odnosno Grada Zagreba, osniva Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sa zadaćom osnaživanja obitelji i jačanja društvene svijesti o obiteljskim vrijednostima. Važnost obiteljskih centara je u poticanju odgovornog roditeljstva i skrbi o članovima obitelji, pozitivnog ozračja za obitelji, posebice za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, kao temelja za uspostavu pozitivne obiteljske atmosfere i preduvjeta za psihički rast i razvoj. Osim toga, centri potiču i razvijaju rad u zajednici, volonterski rad i rad udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji i socijalno osjetljivim skupinama stanovništva.

 

Obiteljski centar pruža programe i usluge osobama kojima je potrebna stručna podrška i pomoć, koje žele bolje upoznati i razumjeti sebe, roditeljima koji žele poboljšati svoj odnos s djecom, trudnicama, roditeljima, parovima koji žele stupiti u brak ili poboljšati postojeći.

 

Obiteljski centri zapošljavaju timove stručnjaka sastavljene od: psihologa, defektologa (socijalnog pedagoga, logopeda), socijalnih radnika i pravnika. Oni kroz programe i usluge, individualni rad s korisnicima, savjetodavni rad s obitelji, rad u radionicama te kroz predavanja, tribine, seminare, okrugle stolove, medijska istupanja i preventivne programe korisniku na pružaju potporu na osobnoj razini, potpomažu u promjeni ili prihvaćanju životne situacije, ohrabruju i osnažuju njegov osobni razvoj, potiču odgovorno roditeljstvo te senzibiliziraju i educiraju javnost i pojedinca o specifičnim temama i problemima.

Dosad su obiteljski centri osnovani u 17 županija, a u ostale četiri njihovo osnivanje je u tijeku. Obiteljskim centrima možete se obratiti osobno, telefonom ili putem e-pošte, a putem interneta možete pratiti njihove aktivnosti.

 

Popis obiteljskih centara možete pruzeti ovdje.